Skyddsombudet 100 år

I år fyller skyddsombudet 100 år, vilket uppmärksammas av Teater- och musikområdets arbetsmiljögrupp (TMA) den 24 oktober, skyddsombudets dag.

Teater- och musikområdets arbetsmiljögrupp (TMA) är frukten av ingånget arbetsmiljöavtal på teater- och musikområdet. Här samarbetar Svensk Scenkonst, Musikerförbundet, SYMF, Teaterförbundet, Unionen, Ledarna och DIK för att nå en god arbetsmiljö i branschen och för att försäkra sig om att ingångna avtal efterlevs.

– Arbetet i TMA är både kul och stimulerande. Det handlar till stor del om erfarenhetsutbyte och att hitta minsta gemensamma nämnare för att tillsammans kunna driva arbetsmiljöfrågor som rör alla inblandade, säger Kalle Källman på Musikerförbundets arbetsmiljöenhet.

Arbetsmiljögruppen startade sitt arbete år 1973 och har genom åren skapat både gemensamma ståndpunkter, informationsmaterial, samt checklistor för arbetsplatsers utformning. En ryggrad i verksamheten är den kursverksamhet som TMA bedriver. De som deltar är både teknisk personal, chefer, skyddsombud och andra aktörer i branschen. Kursen är mycket uppskattad och har under det senaste året genomgått en rejäl uppdatering.

– Kursen i arbetsmiljö, med fokus på scenkonst, är alltid spännande och den samlade erfarenheten bland deltagarna gör kursen ovärderlig för ett fortsatt progressivt arbetsmiljöarbete, säger Maria Liljedahl på Svensk Scenkonst.

De jubilerande skyddsombuden delar med sig av sin kunskap och följer upp arbetsmiljösituationen i samråd och gott samarbete med arbetsgivare och arbetstagare. Det är så det är tänkt, samverkan är grundförutsättningen för att uppnå en god arbetsmiljö. Där samverkan fungerar bra kommer också skyddsombudet väl till sin rätt och har möjlighet att utföra uppdraget.

– Skyddsombuden inom scenkonstområdet gör ett enastående arbete. Centralt i TMA har vi nu ett mycket väl fungerande samarbete och bra samsyn. Vi hoppas detta ska färga även enskilda arbetsplatsers samverkan på arbetsmiljöområdet, säger Åsa Kardelind på SYMF.

Det har hänt åtskilligt på arbetsmiljösidan sedan 1912 då skyddsombudet fick rättslig status. Lokaler och utformning av arbetsplatser är fortsatt en viktig fråga, såsom ergonomi och ljudmiljö. Men till det har arbetsmarknaden fått upp ögonen för den sociala arbetsmiljön, psykisk hälsa och jämställdhet.

– Vi vet idag hur viktigt ett helhetsperspektiv kan vara för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Arbetsvillkor som delaktighet och tid för återhämtning står i direkt relation till prestation och trivsel, säger Mårten Gunnartz på Teaterförbundet.