Skyliftutbildning för ljussättare inom film

30 ljussättare och belysningsmästare kan nu jobba säkrare i filmbranschen. En skyliftutbildning för att öka kunskaperna om arbete på höga höjder har genomförts med stöd från Teaterförbundet för scen och film. Målet är en bättre arbetsmiljö för alla som jobbar med filminspelningar.

Flera personer har skadats svårt när de jobbat med Skylifts i Sverige de senaste åren. Tre dödsolyckor har också inträffat när mobila arbetsplattformar använts för att sätta upp eller ta ner belysning. I filmbranschen är det vanligt med arbete från lyftanordningar. Därför behöver det förebyggande säkerhetsarbetet ske regelbundet så att kunskaper om risker och regler hålls aktuella.

I mitten av mars gick 30 av filmbranschens ljussättare och belysningsmästare en utbildning för att få ett så kallat Skyliftcertifikat. Kursen var fullbokad med cirka 15 personer per tillfälle. Responsen var positiv.

– Det är väldigt bra med den här sortens utbildningar så att man äntligen kan lära sig vad man har rätt att ställa för krav. Men också att vi standardiserar rutiner så att vi i filmbranschen bli säkrare. Säkerhetsfrågor på filminspelningar har länge varit luddiga och lågt prioriterade, sa Sebastian Sheild, ljussättare inom film, som deltog vid en av utbildningsdagarna.

Med ökade kunskaper om lyftanordningar är förhoppningen att branschen som helhet blir medveten om hur viktigt det är med riskbedömningar, svåra arbetsmoment och vilka lagar och regler som gäller vid arbete på höga höjder.

– Så bra att ni skapar utbildningstillfällen för det leder till att vårt arbete blir bättre och säkrare. Nu önskar vi bara att även producenterna får samma kunskap och förstår vår arbetsmiljö, sa Marcus Hansson, ljussättare inom film.

Företaget Ramirent höll i utbildningen och Independent Studios ställde upp med sina lokaler. Kursen genomfördes i samarbete med Teaterförbundet för scen och film, Film- och TV-producenterna och Film Capital Stockholm.