Snabb hantering nödvändig för nya krisstöden

I dag meddelade kulturminister Amanda Lind hur den tidigare beslutade extra miljarden till kulturområdet ska fördelas. Regeringen har också beslutat att skjuta till ytterligare 500 miljoner kronor till kulturen för tiden fram till februari 2021.

Kulturministern underströk att det är allas vår angelägenhet att kulturen överlever pandemin, och politikens ansvar att skydda och stötta kulturen. Hon underströk särskilt vikten av att det fria kulturlivet stöttas.
– Behoven bland våra medlemmar är mycket stora, och det är positivt att regeringen förstår allvaret i situationen och skjuter till ytterligare medel för att rädda vår bransch, säger Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

– Det behövs dock ytterligare insatser för att kulturområdet ska klara sig igenom krisen och kunna starta om när pandemin klingat av. Det gäller både ytterligare kulturstöd och näringsstöd men också snabb hantering av myndighetensutövningen i alla delar från kultur och näringsstöd till a-kassa. Annars finns risk att vi förlorar kompetens och talang och att återväxten blir lidande, vilket kommer att ge stora konsekvenser för kulturlivet på sikt, säger Simon Norrthon.
Liksom för tidigare stöd kommer större delen att fördelas av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet och Sveriges Författarfond. Även Sametinget får ett extra stöd.
• Kulturrådet ska fördela 550 miljoner kr, varav 400 mnkr till det fria kulturlivet och 150 mnkr till arrangörer.
• Konstnärsnämnden ska fördela 154 miljoner kronor till enskilda konstnärer och kulturskapare, enligt ordinarie förordning.
• Svenska Filminstitutet fördelar 250 miljoner kronor till biografer, distributörer, filmfestivaler och till produktion av film.
• Sveriges författarfond fördelar 20 miljoner kronor till författare och litterära upphovspersoner.
• Sametinget får 4 miljoner kr extra till samisk kultur.