Sök Smalbensstipendiet 2021

Smalbensstipendiefonden instiftades 2012 för att utdela ett återkommande stipendium till den eller dem som med teatrala medel utdelar en välriktad spark mot smalbenen på all slags diskriminering.

Fondens stipendium på 10 000 kr utdelas i november 2021.

Ansökningstid 12 september — 10 oktober 2021

Frågor som ska besvaras i ansökan
1. Beskriv så konkret du/ni kan dina/era visioner, vad du/ni vill uppnå?
2. Beskriv så konkret du/ni kan vad du/ni vill göra om du/ni får stipendiet?
3. Redogör för dina/era kompetenser och erfarenheter i relation till det du/ni vill genomföra.

Ansökningar skickas till: smalbensstipendiet@scenochfilm.se

Fondens styrelse utgörs av Sofia Berg Böhm, Farnaz Arbabi, Jimmy Endeley och Stefan Böhm. Styrelsen kommer att granska och bedöma inkommande ansökningar samt utse stipendiat.

Tidigare stipendiater
2013 Dimen Abdulla för ”På alla fyra”
2014 Evin Ahmad för ”Betongsafari”
2015 Henrik Wenne för ”CANTSPEAK”
2016 Christopher Lehmann för ”Drömmaren”
2017 Alica Tserkovnaja för ”Identitet – vem är jag?”
2018 Adriana Aburto Essén för ”SEXIST, JAVISST?”