SOK-stiftelsen har startat!

Den 1 november 2016  startar SOK-stiftelsen, Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse. Den har bildats för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Avtalet gäller både tillsvidareanställda och frilansare, visstidsanställda.

SOK-stiftelsens logotyp

Förhoppningen är att det kommer få stor betydelse för de konstnärliga grupper som omfattas av avtalet: dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker.

Till grund för SOK-stiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Yrkesmusikerförbund.  Drygt 50 offentligt finansierade scenkonstinstitutioner omfattas av kollektivavtalet.

Avtalet ersätter den statligt reglerade ordningen med lägre pensionsålder för vissa yrkesgrupper som gällde tidigare, den så kallade PISA-förordningen.