Stärkta rättigheter för utövare och upphovspersoner

I mitten av juni röstade EU-parlamentets rättsliga utskott för ett nytt upphovsrättsdirektiv, det så kallade DSM-direktivet, som ska skapa en bättre balans mellan parterna på den digitala upphovsrättsmarknaden och ge kulturskapare större möjligheter till skäliga avtal och rimliga ersättningar. Beslutet är ett viktigt steg framåt för en rättvisare upphovsrätt på nätet.

Skådespelarfederationen FIA i Bryssel, som Teaterförbundet tillhör, har länge kämpat för ett starkare skydd mot användandet av upphovsrättsligt skyddat material på internet. Teaterförbundet samverkar även i frågan inom KLYS, som samlar kulturskaparorganisationer.

Direktivet träder i kraft efter det att EU-parlamentet har röstat för det. Omröstningen i plenum sker troligen i september.

Här kan du läsa KLYS uttalande om DSM-direktivet.