StDHs rektor kritisk mot planerna för Stockholms stadsteater

Bo-Erik Gyberg, rektor för Stockholms Dramatiska Högskola (StDH) är i ett blogginlägg stark kritisk mot planerna på att upphandla de icke konstnärliga funktionerna utanför teatern.

Han skriver bland annat: ”Tanken att då försöka dra en gräns där vissa funktioner är konstnärliga och andra inte, är därför både orimlig och okunnig. Det rimmar illa med den framgångsrika grundfilosofin om gemensam konstnärlig grund och riskerar i hög grad utveckling och kvalitet”.

Läs mer på www.stdh.se/aktuellt/nyhetslista-1/en-omojlig-grans