Stipendier till artister och filmare

Tjugo artister och filmare har tilldelats stipendier från Rättighetsbolaget för sina insatser inom film, TV och radio under en följd av år. Stipendierna delas i år ut för nittonde gången.

Rättighetsbolagets stipendiater 2021

Foto: Magdalena Boman

– Upphovsrätten är mycket betydelsefull för konstnärer och upphovsmän. Den är en förutsättning för det fria ordet och en viktig inkomstkälla för konstnärerna. Villkoren för att utnyttja de immateriella rättigheterna regleras främst genom de kollektivavtal som fackförbundet Scen & Film förhandlar. Därför är vi mycket glada att kunna dela ut stipendier från Rättighetsbolaget till tjugo välförtjänta artister och filmare, säger Simon Norrthon, ordförande i Rättighetsbolaget.

Stipendiaterna är:
Skådespelarna: Astrid Assefa, Anders Beckman, Marie Delleskog, Kajsa Ernst, Johan H:son Kjellgren, Pia Johansson, Victoria Kahn, Petra Nielsen, Mikael Odhag, Ingela Sahlin, Haakon Svenson, Helen Söderqvist
Regissörerna: Kjell-Åke Andersson, Antonia Carnerud, Richard Hobert, Stellan Olsson
Filmfotograferna: Rolf Lindström, Hans Welin
Scenografen: Gert Wibe
Kostymdesignern: Ewa Mark

Fakta om stipendierna:
• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.
• Stipendierna går främst till personer som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.
• Rättighetsbolaget delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagen bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.
Stipendienämnden består av: Anna Carlson, Christina Olofson, Peter Schildt, Vivian Cardinal, Richard Sseruwagi, Marek Septimus Wieser och Peter Bävman.