Stipendier till artister och filmare

Tjugo artister och filmare fick under måndagen stipendier från Teaterförbundets rättighetsbolag för sina insatser inom film, TV och radio under en följd av år. Stipendierna delades ut för sextonde gången.

– Upphovsrätten är av stor betydelse för konstnärer och upphovsmän, när deras verk nyttjas i olika kanaler. Därför är vi mycket glada att kunna dela ut stipendier från Teaterförbundets rättighetsbolag till tjugo välförtjänta artister och filmare, säger Anna Carlson, ordförande i Rättighetsbolaget.

Teaterförbundets rättighetsbolag delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.

Stipendiaterna är:
Skådespelarna: Marie Ahl, Susanne Barklund, Anna Bjelkerud, Lars Dejert, Tove Granditsky Svensson, Johan Hedenberg, Bo Höglund, Pia Oscarsson, Ann Petrén, Jill Ung, Kerstin Widgren, Claës Weinar
Mimskådespelare: Bo William Lindström
Skådespelare/sångare: Kerstin Bagge, Sharon Dyall
Regissörer: Peter Oskarson, Björn Runge
Regissör/animatör: Åsa Sjöström
Kostymdesigner: Mia Engström Ögren
Filmfotograf: Jörgen Persson

Fakta om stipendierna:
• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.
• Stipendierna går till personer som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

Stipendienämnden består av Gunnar Furumo, Jan Tiselius, Harriet Andersson, Marika Lindström, Lena Koppel, Peter Mokrosinski och Olle Remaeus.