Stöd Roozbeh Janghorban

Roozbeh Janghorban är en regimkritisk dokumentärfilmare som sökte asyl i Sverige 2012, men fick avslag. Sedan dess har det pågått en juridisk process som nyligen utmynnade i ett avvisningsbeslut från Migrationsöverdomstolen.

Skälet uppges vara att bevisen för att han skulle vara eftersökt av de iranska myndigheterna är otillräckliga. Detta trots att Reportrar utan gränser ställt sig bakom hans asylansökan och själva gjort en oberoende undersökning, som styrker uppgiften att han som regimkritiker riskerar livet om han återvänder.
Teaterförbundet protesterar mot avvisningen av Roozbeh Janghorban. Du kan visa ditt stöd och skriv under mot den rättsvidriga utvisningen av Roozbeh Janghorban på denna sida.