Stöd till Musikerförbundet

Musikerförbundet och SVT har nu enats om ett nytt kollektivavtal vilket innebär att den varslade strejken för musiker som medverkar vid SVT-produktioner har blåsts av.

Public serviceföretagen har varit föregångarna när det gäller att reglera villkoren för professionellt yrkesverksamma artister och upphovsmän. SVT har också, tillsammans med övriga public serviceföretag, ett tydligt kulturpolitiskt uppdrag. Rätten till ett kollektivavtal ingår som en självklar och nödvändig del av detta kulturpolitiska ansvar.

Svenska Musikerförbundet (SMF) varslade  om konfliktåtgärder mot SVT då SVT sagt upp det hittillsvarande kollektivavtalet för definitivt upphörande.

Teaterförbundet uppmanade alla medlemmar att respektera Musikerförbundets konfliktåtgärder. Nu är dock konflikten avblåst och ett nytt avtal är tecknat.

Har du frågor kontakta Teaterförbundets medlelmsjour: jour@teaterforbundet.se