Nytt stöd till kulturen när restriktioner återinförs

Regeringen presenterade igår ytterligare åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, då risken är stor för ökad smittspridning de kommande veckorna.

Bland annat ska allmänna sammankomster och offentliga möten begränsas. För 20 – 500 deltagare krävs enbart sittande publik. Arrangören kan välja mellan att kräva vaccinbevis eller placera sällskapen med en meters avstånd. För fler än 500 personer krävs både en meter mellan sällskap och vaccinbevis.

Regeringen presenterade även förslag till förlängda företagsstöd och ekonomiska krisstöd till kulturen och idrotten:

  • 120 miljoner kronor extra till kulturområdet.
  • Det ordinarie omställnings- och omsättningsstödet återinförs i december och januari
  • Karenstiden för korttidsstödet föreslås tas bort.

– Stödet till kulturen är nödvändigt, men vi ser ett behov av större resurser. I stället för att kunna återstarta kulturen, som vi hade hoppats på måste vi återigen krishantera för att kunna hålla kulturen på fötter. Restriktionerna kommer att ytterligare försvåra biljettförsäljningen, som just hade börjat komma igång. Det här får konsekvenser för hela sektorn, men slår extra hårt mot privatteatrar och större evenemang som sysselsätter många frilansare, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film.