Stoppa skitlivet!

Arena Idé har i höst gett ut boken Stoppa skitlivet. Den skildrar hur arbetsmarknaden har förändrats under de senaste decennierna, med allt färre tillsvidareanställningar och fler tillfälliga jobb. Många tvingas också starta eget för att kunna jobba i sin bransch.

I boken ger författarna Shadé Jalali och Mats Wingborg en rad förslag om hur fack, arbetsgivare och politiker kan förändra lagar och kollektivavtal så att de bättre passar den nya arbetsmarknaden.

Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk har skrivit en fördjupande artikel om en aspekt som tas upp i boken, allmängiltigförklarade kollektivavtal, som du kan läsa på Dagens Arena.

Stoppa Skitlivet ges ut på Premiss förlag. Mer information om boken finns på Premiss hemsida.