Förpassa tystnadskulturen till historien!

SÅ VAR DET ÄNTLIGEN DAGS! En dag vi väntat på. Att få ta del av arbetet som Teaterförbundet tillsammans med Svensk scenkonst initierade redan dagen efter det första svenska metoo-uppropet.

I mitten av april har vi fått resultatet från den enkät som gjorts av Kantar Sifo och även mottagit den rapport som vår oberoende gransknings- och åtgärdskommisson arbetat fram på kort tid. Det var en självklarhet för Teaterförbundet att agera snabbt när #tystnadtagning presenterade sina berättelser, följd av många andra yrkeskategorier.

Det var våra medlemmar som reagerade först i samhället och vågade lyfta fram åratal av kränkningar och annan maktutövning i ljuset. Våra medlemmar har tagit ett stort ansvar – tack! 2010 blev vi inte trodda när den enkät vi gjort tillsammans med Dagens Eko offentliggjordes. Det var omöjligt att så många utsatts för trakasserier, sades det. Enkäten besvarades av för få, det var fel frågor ställda etcetera. Då fanns inte någon enighet i frågan.

NU FINNS DET ”SVART PÅ VITT” att våra yrkesgrupper är mer utsatta för kränkningar än samhället i övrigt. Kvinnor mer än män. Unga kvinnor mer än äldre. En överrepresentation vid gästspelscener, privatteatrar och inom film/tv.

Enkäten visar också att tillsvidareanställning har en viss skyddande effekt mot utsatthet. Rapporten från vår kommission är mycket innehållsrik. Bland annat finns en omfångsrik historik om vad som gjorts inom jämställdheten (scen och film) under 2000-talet. Kanske just tack vare det arbetet har uppropet nu blivit så starkt och tydligt.

Kommissionen har analyserat frågan genom områden som etik, arbetsmarknad, juridik och jämställdhet. Det har också genomförts att antal gruppintervjuer med utövare, tekniker och chefer. Genomgående vittnar alla dessa om en stor lättnad att frågorna om kränkningar nu kommit fram i ljuset.

Tydligt är också att det (hittills) har funnits en konflikt mellan jämställdhet och konstnärskap. Konsten används som en ursäkt för att vissa arbetsförhållanden fått råda, menar flera av de intervjuade. ”Gränslöshet tolkas ibland som professionalism.” ”Man måste inte vara otrevlig om man är ett geni och bara för att man inte är ohövlig innebär det inte att man är medioker.”

NU GÄLLER DET ATT KOMMA VIDARE i arbetet för att skapa nolltolerans mot kränkningar och otillåten maktutövning. Rapporten innehåller förslag och vägar framåt. Vi måste visa uthållighet i arbetet, så att det inte stannar vid vackra ord i en bra rapport. En student på en skådespelarutbildning ställde frågan till mig: ”Men när jag står där på mitt första jobb och upplever en utsatthet i repetitionssalen, vem ska jag prata med då? Kommer jag att våga det?”

Det är upp till oss alla att se till att ”tystnadskulturen” förpassas till historien och att vi uppmuntrar och uppmanar varandra att öppet berätta vad vi känner och ser till att en bra arbetsmiljö är grunden för konstnärligt skapande. Regeringens utredning om konstnärernas villkor har också presenterats nyligen. Även här ser vi annorlunda villkor än samhället i övrigt. Det är bra att utredningen så tydligt pekar på konstnärernas utsatta situation och den föreslår flera åtgärder. Konstnärligt yrkesverksamma måste få samma tillgång till trygghetssystemen som övriga grupper på arbetsmarknaden. Kantar Sifos enkät och rapporten Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring finns att ladda ner på teaterforbundet.se

ANNA CARLSON, Ordförande