Stort gensvar på enkät om arbetsmiljön i TV-branschen

Under oktober månad skickade Teaterförbundet för scen och film ut en enkät för att göra en kartläggning av tv-branschen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Enkäten riktade sig främst till teknisk personal men även andra yrkesfunktioner i branschen var välkomna att svara. Gensvaret var stort. På några dagar kom över 500 svar in.

– Vi vill få en bättre bild av hur det egentligen står till i den svenska TV-branschen. Därför är det mycket glädjande att så många har tagit sig tid att svara. Det har funnits en iver att berätta om under vilka förhållanden man arbetar, säger Eleonor Fahlén, Teaterförbundets regionala skyddsombud på filmområdet.

Enkäten har tagits fram efter samtal med Tv-Fotografernas förening. Nu ska enkätsvaren sammanställas och analyseras.