Stort tack för ert engagemang!

Så här i slutet av året brukar press och media fyllas med nyårskrönikor. Vi påminns om händelser – både ljusa och mörka under det gångna året. Det kan kanske vara på sin plats att minnas lite av det som Teaterförbundet för scen och film ägnat sig åt under 2016.

Våren präglades av ett stort antal kollektivavtalsförhandlingar. Teaterförbundet förhandlar med olika motparter cirka 15 olika avtal inom scen, film, tv och media, tal- och ljudböcker, och även dubbning. Avtalen är grunden i förbundets arbete och det är genom våra avtal som vi kan skapa bra och bättre förutsättningar för våra medlemmar att verka i sina olika yrken. Det största avtalet, som påverkar flest medlemmar, är avtalet för institutionsteatrarna. Det berör många yrkeskategorier, anställningsformer och är en stor frilansarbetsplats.

Årets förhandling var tuff för våra ombudsmän och vår delegation av förtroendevalda. Vi lyckades mota iväg arbetsgivarens krav på stora försämringar, vilket var en stor seger – och fick samma löneökningar som övriga arbetsmarknaden. Men avtalen blev endast 1-åriga så redan nu har förberedelserna startat för 2017 års avtalsrörelse.

Filmpolitiken har jag skrivit om flera gånger. Det gamla film- avtalet är skrotat och vi ser fram emot en helstatlig filmpolitik. Kulturministern har utlovat oss ett större inflytande – och vår röst finns med i de branschråd som skapats inom Svenska Filminstitutet. Det är något vi efterlyst under lång tid och vi ser fram emot delaktighet i den kommande filmpolitiken!

Arbetet med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor har intensifierats och är nu aktivt inom hela förbundet. Vår arbetsgrupp för normkreativa frågor har under året arrangerat olika möten, seminarier och utbildningar för medlemmar men också för Teaterförbundets kansli och styrelse. Det är oerhört viktigt och helt nödvändigt att vi har våra normkreativa glasögon på – i allt arbete vi gör.

En viktig del i detta är det projekt vi driver tillsammans med Riksteatern, Svensk Scenkonst och Arbetsförmedlingen Etablering – där vi introducerar tio yrkesverksamma, som just fått svenskt uppehållstillstånd, till den svenska arbetsmarknaden inom scen och film. Kompetensintegration kallas projektet, och vi önskar naturligtvis att på något sätt kunna gå vidare med detta arbete även nästa år.

Flera institutioner över landet har också nappat på det särskilda yrkesintroduktionsavtal som tecknats med Svensk Scenkonst. Syftet är att öka mångfalden i våra tekniska och administrativa yrken och guida unga, blivande medlemmar till vårt yrkesliv. Även här vill vi gå vidare under nästa år.

Vårt ”Upprop för den fria scenkonsten” tillsammans med Dans- och Teatercentrum fortsätter. Vi uppvaktar arrangörer och politiker över hela landet med krav på att den fria scenkonsten ska kunna överleva och utvecklas.

Teaterförbundet för scen och film är en medlemsstyrd organisation och vi har under året träffats på förbundsmötet där delegaterna bland annat beslutade om en ny moderniserad stadga. Då diskuterades också kommande utmaningar för förbundet, inte minst kring olika former av en säkrare arbetsmiljö.

Våra lokalavdelnings- och yrkesavdelningsträffar under hösten var fantastiska upplevelser av aktiva förtroendevalda som verkligen övertygade mig om att vårt förbund utvecklas och stärks – utifrån medlemmarnas önskemål. Stort tack för detta engagemang!

Jag får ibland frågan hur vår bransch ser ut – ökar arbetstillfällena eller är det så att det produceras mindre av scen- och filmkonst? Är det helt enkelt möjligt att rekrytera fler medlemmar? Just nu ökar medlemsantalet, glädjande nog, och vi för samtal med representanter för nya yrkeskategorier inom film och tv – en viktig signal att det fackliga arbetet behövs. Vi står starka inför 2017!

Anna Carlson
ordförande
Teaterförbundet för scen och film