Sverige röstar mot EU:s nya upphovsrättslag

Idag instruerade EU-nämnden regeringen att rösta mot den nya upphovsrättslag som EU:s ministerråd ska fatta beslut om i nästa vecka. En majoritet i EU-nämnden tvingar nu regeringen att byta fot kring Sveriges hållning i EU:s ministerråd.

– Det nya direktivet är enormt viktigt för alla kulturskapare, vilket våra organisationer har understrukit. Förslaget till nytt direktiv har arbetats fram under flera års tid, därför är det häpnadsväckande att den svenska regeringen nu kommer att rösta mot den nya upphovsrättslagen. Att Miljöpartiet inte är lojalt med sin egen regering är också anmärkningsvärt, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Det är en enorm besvikelse att våra riksdagspolitiker inte har förmått greppa vikten av att vi får en lagstiftning på plats, utan har fallit för det starka opinionstryck som stora digitala företag ligger bakom. Vår förhoppning är att direktivet, som har röstats igenom i EU-parlamentet, ändå ska passera. Men det är ofattbart att Sverige sviker kulturskaparna i denna viktiga fråga, säger Simon Norrthon.