Sveriges EU-politiker sviker kulturskaparna

I nästa vecka röstar EU-parlamentet om den nya upphovsrättslagen, DSM-direktivet.
Sveriges filmregissörer har skickat ett öppet brev till EU-parlamentarikerna och tydliggjort hur avgörande denna omröstning är.

Sveriges EU-politiker sviker kulturskaparna

Föreställ dig en värld utan kultur: Inga TV-serier att följa och diskutera med kollegorna. Inga nya biopremiärer att se fram emot. Inga fler fredagsmys framför Mello. Inga sena konserter att gå på med sina kompisar. Ingen opera. Inte ens den där offentliga konsten man så sällan uppmärksammar finns kvar. Dystopiskt? Javisst. Överdrifter? Jajemen!
Till och med i klass med de påståenden som svenska politiker sprider; ”döden för internet som vi känner det”.

Faktum är att vi just nu är på väg i en för svenska kulturskapare mycket negativ riktning i rasande fart. Det är därför hög tid att ni svenska politiker i riksdagen och Europaparlamentet står till svars: Bryr ni er inte om kulturen? Ser ni inte att ni i förlängningen kommer döda möjligheterna att försörja sig som professionell kulturskapare i Sverige?

Inom kort kommer våra politiker att rösta om en modernisering av upphovsrätten i EU. Det är ett lagförslag som inte bara stärker kulturskapare och journalister, utan även gör det lättare att ta del av vårt gemensamma kulturarv på internet.
Konstnärer är beroende av olika distributörer, förlag och producenter för att få ut sitt material. Det är ingen hemlighet att konstnärerna i princip alltid är den svagare parten i förhandlingarna som uppstår om royalties. Idag tjänar de stora nätjättarna enorma pengar på att sprida konst utan att dela med sig en endaste krona till upphovspersonerna. Detta vill upphovsrättsdirektivet ändra på, man ska balansera om makten en aning från distributörerna och nätjättarna till konstnärerna.

Men finns det verkligen pengar att dela med sig av då? Jo, Forbes Magazine, ledande amerikansk affärstidning, värderade nyligen Google till 132 miljarder dollar. Springer du ner till lokala Forexkontoret blir det ungefär 1 188 000 000 000 kr. Och då ska man veta att genomsnittsinkomsten för en konstnär ligger på omkring 18 150 kronor i månaden.

I framtiden kommer en allt större del av intäkterna från kulturen att komma genom internet. Lagförslaget som ni politiker snart ska rösta om handlar om vilka som ska kunna ta del av fördelningen. För oss är svaret givet.

Varför står inte ni, Sveriges EU-politiker, bakom oss i denna fråga? Antingen är ni rädda för att ta konflikten med de mäktiga teknikföretagen eller så saknar ni helhetsperspektiv och har därför hittills valt att rösta emot den nödvändiga omfördelningen.

Nu är det skarpt läge. Direktivets artiklar, som ni nu skall rösta om utgör en helhet där de olika bestämmelserna samspelar och förutsätter varandra. Det kommer också att behandlas i sin helhet. Detta innebär att även om du som politiker endast är kritisk till enskilda artiklar, betyder ett nej att du förkastar hela direktivet och att du stoppar viktig utveckling som ökad tillgång inom digitalisering av kulturarv, avtalslicenser för skolor och bibliotek samt en stärkt ställning för kulturskapare som avtalspart med möjlighet att få skäligt betalt för sitt arbete på nätet. Faller direktivet nu kommer det att dröja mycket lång tid innan nästa chans ges. Vi kulturskapare har inte den tiden.

Säg ja denna gång till en moderniserad och mer rättvis upphovsrätt för ett hållbart Internet!

Sveriges Filmregissörer inom Teaterförbundet för scen och film

Ordförandena; Göran Du Rées och Maria Eriksson-Hecht

gorandurees@gmail.com     erikssonmaria86@gmail.com