Svik oss inte på målsnöret – Rösta för det nya upphovsrättsdirektivet!

I slutet av mars röstade EU-parlamentet igenom det nya upphovsrättsdirektivet, till stor glädje för alla kulturskapare. Direktivet kommer att skapa ett mer rättvist internet, där upphovsrätten respekteras och upphovspersonerna får de ersättningar de har rätt till.

Genom att direktivet finns på plats kan kulturskaparnas teckna avtal med de stora plattformarna. Det här är chansen att göra ett laglöst område reglerat. Vi behöver direktivet på plats!

Nu sprids påståenden om censur och att detta skulle slå ut de mindre företagen. Sanningen är att det ska tas fram modeller utifrån best practice som fungerar i praktiken. Via avtalslicenser kommer man kunna klarera rättigheter och fortsätta dela material. De mindre företagen kommer att undantas. Direktivet är – i motsats till det som uttrycks från Google – förutsättningen för ett dynamiskt och fritt internet.

De digitala plattformarna tjänar oerhört stora annonspengar på att kulturskaparnas verk delas och används i deras system. DSM-direktivet har mejslats fram under en lång process, och är avgörande för att kulturskaparna ska kunna teckna avtal med dessa företag. Går avtalet inte igenom nu kommer det att dröja länge innan chansen ges igen, och upphovspersonernas redan svaga ställning kommer försvagas ytterligare.

Utan en modern upphovsrätt riskerar originalproduktionen av film i ett litet land som Sverige att slås ut. Därför uppmanar vi Sverige att lyssna till oss kulturskapare och rösta ja till det nya upphovsrättsdirektivet!

Vi behöver ditt stöd!

Simon Norrthon

förbundsordförande

Teaterförbundet för scen och film