SVT öppnar sitt arkiv

SVT har nu öppnat sitt programarkiv med äldre program och tv-serier från olika genrer och olika tidsperioder. Detta möjliggjordes sedan ett nytt upphovsrättsavtal slöts i fjol mellan SVT och Copyswede, där Teaterförbundet är medlem.

I ett första steg tillgängliggörs 500 timmar. Målet är att sammanlagt 10 000 timmar tv-historia kommer att kunna ses via tjänsten Öppet arkiv på webben.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2013 och omfattar program som sänts före den 1 juli 2005. Genom avtalet får bland annat Teaterförbundsmedlemmar som arbetat med olika tv-produktioner ersättning för att programmen finns tillgängliga i SVT:s öppna arkiv.

Principerna för hur ersättningarna kommer att fördelas är ännu inte klara, och kommer att tas fram inom Copyswede.