SVT:s arkiv öppnas

Ett historiskt upphovsrättsavtal har slutits mellan SVT och Copyswede, där Teaterförbundet är medlem, som innebär att en större del av SVT:s arkiv blir tillgängligt för svenska folket nästa påsk.

Öppnandet av arkivet möjliggjordes genom en ny avtalslicensbestämmelse i upphovsrättslagen.

– Det är glädjande att vi har kunnat vara med och säkra hela SVT:s arkiv till svenska folket genom vår snillrika konstruktion för avtalslicens i upphovrättslagen, säger Ulf Mårtens, vd på Teaterförbundets Rättighetsbolag och förste vice ordförande i Copyswede.

Genom avtalet kommer nu de personer som arbetat med olika tv-produktioner att få ersättning för att programmen finns tillgängliga i SVT:s öppna arkiv.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2013 och omfattar program som sänts före den 1 juli 2005. Programmen kommer att erbjudas till tv-tittarna genom SVT:s tjänst Öppet arkiv på webben.