Ta med en kompis och rösta på söndag

I dag är det val till Europaparlamentet. Vi vet att det finns många som ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta. Vi vet också att det finns många som inte bestämt sig för om de ska rösta. Till de senare vill vi rikta en tydlig uppmaning – hitta ett parti eller en kandidat som du vill ge ditt förtroende. Europas och därmed Sveriges framtid är för viktig för att låta andra bestämma dess öde.

Tillsammans representerar vi mer än 1,4 miljoner tjänstemän i Sverige. Vi finns i alla sektorer och du stöter på de grupper vi företräder genom hela livet, som samhällsmedborgare, som yrkesverksam och på fritiden. För oss är samarbete helt nödvändigt, både inom och utom landets gränser.

Sveriges välstånd bygger på ett ekonomiskt utbyte med omvärlden som skapas när varor och tjänster säljs över landsgränserna och när människor får resa, jobba och studera där de vill. Ju större det utbytet är, desto större blir också våra förutsättningar att ha en god välfärd och ett blomstrande näringsliv.

Den finanskris som svepte genom Europa för några år sedan är över. De ekonomiska hjulen har börjat snurra allt fortare och det finns nu goda förutsättningar för de länder och områden som drabbades hårdast att återhämta sig. Tyvärr ser vi att det i många länder inte har skett en återhämtning som har gynnat arbetstagarna. Det har i sin tur fött en misstro och en uppgivenhet som tar sig olika uttryck. I vissa fall leder det till apati gentemot politiken, i andra fall till ett stöd för krafter som bygger sin idé på ett ”vi och dom”-tänkande, snarare än att gemensamt finna lösningar på gemensamma problem.

Läget i omvärlden har i allt högre utsträckning kommit att präglas av protektionism och en nationalistisk självtillräcklighet. Det gör att utbytet mellan länder riskerar att minska. För ett land som Sverige kan den utvecklingen få ödesdigra konsekvenser om den lyckas slå rot. Misstro och pessimism får aldrig tillåtas tränga ut tillit och framtidstro.

När vi har frågat TCO-förbundens medlemmar hur de ser på EU-samarbetat målas en positiv bild upp. Tre av fyra ser positivt på den fria rörligheten. Var tionde har studerat eller arbetat i ett annat EU-land och nästan hälften skulle kunna tänka sig att göra det. Men det som verkligen sticker ut i mätningen är att hela 93 procent tycker att de politiska partierna i större utsträckning borde informera väljarna om vad de vill med EU-samarbetet.

TCO och TCO-förbunden är partipolitiskt obundna. Vi uppmanar aldrig någon att rösta på ett visst parti. Vi har däremot, tillsammans, identifierat problem och utmaningar som vi ser behöver få politiska lösningar på europeisk nivå. Grundläggande demokratiska värden måste upprätthållas och efterlevas. Europa behöver fler och bättre jobb med kvalitet, kunskap och innovation i fokus.

Vi vet sedan tidigare val att tjänstemän och akademiker röstar i högre utsträckning än genomsnittet. Men valet till EU-parlamentet har alltid haft ett valdeltagande som är långt ifrån det valdeltagande som brukar prägla de nationella valen. Vi vill därför uppmana alla röstberättigade att gå till sin vallokal i dag och lägga sin röst. Oavsett väderlek, livspussel eller andra planer. Sveriges och Europas framtid förtjänar att alla får höras. Din demokratiska röst räknas. Och ta gärna med en kompis som tvekar!

Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
Johanna Jaara-Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Anders Johansson, ordförande Forena
Gunnar Jönsson, ordförande Sveriges Yrkesmusikerförbund
Henric Lagercrantz, ordförande SLF
Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST
Martin Linder, ordförande Unionen
Johan Lindgren, ordförande TULL-KUST
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Eva Nordmark, ordförande TCO
Simon Norrthon, ordförande Teaterförbundet för scen och film
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Håkan Sparr, ordförande Försvarsförbundet


Artikeln publicerades i Aftonbladet 26/5 2019.