Tack alla för ert arbete med att skapa bättre villkor

Maj och juni är en del av året då jag tror att det ska lugna ner sig lite. Helt fel – denna tid är mer aktiv än någonsin. Årsmötestider, kan man sammanfatta det som, och i år, även ett förbundsmöte.

Teaterförbundets yrkes- och lokalavdelningar är aktiva och genomför sina årsmöten med många intressanta och roliga teman. Viktiga för yrkesgruppen – ett bra sätt att göra årsmöteshandlingarna mer lockande. Nya styrelser ska väljas och det är härligt att kunna välkomna nya förtroendevalda i våra olika avdelningar.

Förtroendevalda från alla våra yrkes- och lokalavdelningar samt regionråd samlandes också sista måndag i maj för ett förbundsmöte. Det vill säga det endagsmöte som inträffar mellan våra riksstämmor (vårt högsta beslutande organ). På dagordningen stod frågor om organisationen och nya förenklade och moderniserade stadgar. Extra roligt var att dela ut både stipendium, silverplakett för gott fackligt arbete och Teaterförbundets guldmedalj ”för utomordentlig konstnärlig gärning”. Läs mer om detta på sidorna 10-12 i tidningen.

Temat för förbundsmötet var naturligtvis också en debatt om framtidens fackliga frågor. Samhället och arbetslivet förändras och vi som fackförbund står inför nya utmaningar. Våra yrken förändras, anställningsformerna ser annorlunda ut och tekniken utvecklas. För att vara relevanta och stärka det fackliga engagemanget diskuterade vi tre viktiga frågeställningar:

Vi behöver hitta vägar för att öppna upp rekryteringen till scen- och filmbranschen, och vi behöver förändra normerna kring vad som visas på scen och film så att alla känner sig representerade. Hur arbetar Teaterförbundet för ett mer inkluderande arbetsliv? I en tid då film- och scenproduktionerna blir alltmer pressade av ekonomiska villkor ökar arbetstempot. Hur kan Teaterförbundet identifiera och följa upp arbetsmiljöproblem som är relaterade till tid och ekonomi? När befintliga normer utmanas kan det också uppstå svårigheter. Det finns fler exempel på situationer där våra medlemmar hotats, risken för självcensur och tystnad ökar. Hur kan Teaterförbundet arbeta för att upprätthålla en stark konstnärlig frihet där yttrandefriheten är självklar?

Inledningen till våra diskussioner inspirerades av Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling som höll ett uppskattat tal om ”varför en orkar jobba fackligt”. Vad bekräftelse från kollegor betyder, och om ”individens (medlemmens) mod för kollektivets kraft”. Våra förbund driver många liknande frågor och det var härligt att höra om kollektiva rättigheter för egenföretagare, som Journalistförbundet lyckats förhandla fram.

I slutet av maj genomfördes också Bibu, scenkonstbiennal för barn och unga i Helsingborg. Många seminarier handlade om representativitet och vem som får gestalta vad. Teaterförbundets normkreativa arbetsgrupp, och dess referensgrupp, arrangerade ett välbesökt seminarium: ”vilka normbrott accepterar barnpubliken?” Om barns förhållningssätt till normer, koder och traditioner inom scenkonsten. Och frågeställningen är naturligtvis lika relevant när vi talar om film för barn och unga.

I juni fattas också beslut i riksdagen om den kommande filmpolitiken. Under våren har frågan om att tillsätta en ny utredning lyfts fram av oppositionen. Här är Teaterförbundet/för scen och film mycket tydliga. Inte en ny utredning! Vi behöver en statlig filmpolitik nu, och vi ser fram emot att vara en aktiv part i utformningen av den.

Jag vill rikta ett stort tack till alla förtroendevalda som lägger ner mycket tid och kraft i arbetet för bättre villkor inom scen och film. De samtal och diskussioner som fördes vid förbundsmötet innebär en viktig och tydlig fortsatt inriktning för Teaterförbundets kommande arbete.
ANNA CARLSON
Ordförande