Etikett: Trygghet

Arbetsskada

2016-01-29 En arbetsskada innebär att du råkat ut för en olycka eller för ohälsa som är relaterad till ditt arbete eller arbetsplatsen. Det kan också vara en olycka som inträffar på väg till eller från arbetspla...

Arbetsmiljö

2016-01-29 Arbetsmiljö innefattar både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala (trivsel, arbetsklimat, stress, mobbing, konflikter och påverkansmöjligheter är exempel på psykosociala arbetsmiljöfaktorer). ...