Etikett: Trygghet

A-kassa

2019-11-21 Om du är egenföretagare kan du i princip inte få någon arbetslöshetsersättning förrän du har avvecklat ditt företag. Det finns ett undantag, sedan ett par år, och det är att varje företagare kan förkl...

Tjänstepension

2016-08-29 Arbetsplats, yrke och ålder Det finns tre olika pensionsavtal inom Scen & Films område: AIP-avtalet Avtalspension SAF-LO ITP1 Dessutom finns kompletterande pensionsbestämmelser för ...

Trygghet och försäkringar

2016-06-27 Försäkringar genom kollektivavtalet Kollektivavtalet ger dig ökad trygghet. Genom kollektivavtalet har du bland annat: • Gruppliv- och arbetsskadeförsäkring • Tjänstepension • Sjukförsäkring/sjukl...

Trygghet

2016-05-24 Här hittar du information om olika försäkringar och trygghetssystem, vad som gäller vid graviditet, arbetslöshet, sjukdom med mera....

Sjukdom

2016-01-29 Sjukpenning De första 14 dagarna som du är sjuk får du ersättning i form av lagstadgad sjuklön som din arbetsgivare betalar. Sjuklönen från arbetsgivaren är 80 procent av din lön (obs den första dage...

Kollektivavtal

2016-01-29 Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Fackförbundet Scen & Film har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad ö...

Föräldraskap/Graviditet

2016-01-29 Föräldraledighetslagen säger att arbetsgivarens ska samråda med dig som arbetstagare om föräldraledighetens förläggning. Minst två månader i förväg ska du anmäla att du vill vara ledig, och då bör du ...

Försäkringar

2016-01-29 Ovanpå det lagstadgade skyddet i pyramiden kommer de kompletterande försäkringar som Fackförbundet Scen & Film förhandlat fram som en del i kollektivavtalen. De kallas avtalsförsäkringar, och tank...

Dödsfall

2016-01-29 Försäkringen enligt lag gäller för alla medborgare, medan den kollektivavtalade (TGL) gäller för dig som är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Fil...

Arbetsskada

2016-01-29 En arbetsskada innebär att du råkat ut för en olycka eller för ohälsa som är relaterad till ditt arbete eller arbetsplatsen. Det kan också vara en olycka som inträffar på väg till eller från arbetspla...