Etikett: Yrke & utveckling

Kompetensutveckling

2022-10-12 Målet är att alla professionellt yrkesverksamma (tillsvidareanställda, visstidsanställda och egenföretagare) ska ha tillgång till kompetensutveckling. Scen & Film har varit initiativtagare till...

Yrke och utveckling

2016-06-27 Kompetensutveckling Fackförbundet Scen & Film arbetar för att det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling för medlemmarna. Idag finns exempelvis dessa verksamheter: • Teaterallian...

Yrke & Utveckling

2016-05-24 Här hittar du information som rör kompetensutveckling, när du vill utvecklas i ditt yrke eller bredda din kompetens....

Yrkesavdelning

2016-01-29 Alla medlemmar i Scen & Film hör till en yrkesavdelning. Yrkesavdelningen är därmed ”basen” i medlemskapet. Yrkesavdelningarna arbetar med övergripande frågor som rör yrket. Yrkesavdelningarna ...

Kollektivavtal

2016-01-29 Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Fackförbundet Scen & Film har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad ö...