Yrkesavdelning

Alla medlemmar i Scen & Film hör till en yrkesavdelning. Yrkesavdelningen är därmed ”basen” i medlemskapet.

Yrkesavdelningarna arbetar med övergripande frågor som rör yrket. Yrkesavdelningarna arbetar också med arbetsmarknads-, kultur- och utbildningspolitiska frågor.

En annan viktig roll för yrkesavdelningarna är att nominera personer som sitter med i förhandlingsdelegationerna när Scen & Film förhandlar om nya kollektivavtal. Dessa personer är då sin yrkesgrupps ”röst” i avtalsförhandlingarna.

Varje yrkesavdelning har en styrelse. I den sitter yrkesverksamma personer som arbetar fackligt på sin fritid.

Här hittar du Scen & Films yrkesavdelningar.

Denna artikel hjälpte mig