Tala med dina kollegor om facket!

”FACKET LOCKAR ALLT FLER” står det att läsa i Dagens Nyheter. Att unga idag inte vill engagera sig är en myt, menar artikelförfattaren och fortsätter ”till medlemsökningen bidrar förstås den allt osäkrare arbetsmarknaden med skakiga anställningsvillkor, som fått stora grupper att längta efter mer reglerade löner, anställningstrygghet och arbetsmiljö.”
För Teaterförbundet/för scen och film är rekrytering av nya medlemmar en starkt prioriterad fråga, och även vi kan se ett ökat fackligt engagemang. Ett engagemang som lika mycket handlar om traditionella fackliga frågor som möjligheterna att arbeta för en offensiv scen- och filmpolitik.
Men det är viktigt att nå ut med information om vad ett medlemskap innebär i vardagen. Daglig hjälp i jouren av vår förhandlingsavdelning, förmånliga medlemsförsäkringar, möjlighet till stipendier och stöd från olika fonder är några exempel. Vi gör mycket uppsökande verksamhet på filminspelningar och utbildningar. Också den tidning du nu håller i handen är en medlemsförmån, ensam som branschtidning om att förmedla vad som händer inom scen och film.
Att vi är många medlemmar är samtidigt avgörande för att vi ska kunna förhandla och teckna alla de kollektivavtal som omfattar olika områden inom scen och film. Avtal som lägger grunden till villkoren för dig som arbetar som frilansare oavsett om det sker som visstidsanställd eller frilansande egenföretagare.
Teaterförbundet ska vara en plats dit man kan vända sig med alla olika typer av yrkes- och avtalsfrågor – och när medlemmarna agerar så ska förbundet svara. Underbart roligt är det när en grupp yrkesverksamma själva vänder sig till förbundet och vill ha stöd. I januari fick jag ett brev från en av våra casting-directors som berättar om försämrade villkor, till exempel vad gäller kreditering av arbetet i filmer och tv-serier.
Här finns en grupp yrkesverksamma som vill undersöka vad Teaterförbundet kan göra när det gäller castarnas villkor. Lönar det sig att bli medlem? Yrket casting director har vuxit under de senaste 20 åren, man har ett stort inflytande över film och tv-serier och självklart har man rätt till cred för det. Att varje enskild individ ska kämpa för bättre villkor är svårt – just här kan vårt fackförbund ta ett större grepp och driva castarnas gemensamma frågor.

FÖR MIG SOM ordförande är det viktigt att ha en kontinuerlig och bra relation till så många medlemmar som möjligt, i alla de olika yrken som vi organiserar. Medlemmar som tar kontakt och vill agera måste få ett svar från oss. Några frilansande dansare och skådespelare skrev och ville diskutera frågan om daglig träning för dessa yrkesgrupper. Ett scenkonstkollektiv har bildats för att göra verklighet av en dröm: att starta Sveriges första scen som kombinerar daglig träning för professionella scenkonstnärer med en experimentell verkstad som också vänder sig till publiken.
En av Teaterförbundets viktigaste frågor är just möjligheterna för de yrkesverksamma att utveckla och bredda sin kompetens. Vi driver frågan i våra kollektivavtal, men vi arbetar också politiskt för en fortsättning av de lyckosamma Kulturkraftsprojekten i Stockholm och Skåne. Kompetensutveckling innebär också för deltagarna möten och nätverksbyggande, nya konstellationer skapas och våra yrken kan utvecklas vidare.
För att vi ska blir fler krävs naturligtvis att förbundet centralt når ut med information om vad vi faktiskt gör, att vi driver medlemmarnas frågor, individuellt och kollektivt. Men än viktigare är att du talar med dina kollegor. Det vanligaste svaret till att man är oorganiserad är att ingen ställt frågan om medlemskap.
Framför oss ligger en tuffare arbetsmarknad, en oklar kulturpolitik och vi behöver bli fler i Teaterförbundet/för scen och film. Då kan vi göra ännu större skillnad!
ANNA CARLSON
Ordförande