Talboksinläsare oense med norska NLB

Norska talboksinläsare har under våren haft en diskussion kring anställningsvillkoren med norska ljud- och blindskriftsbiblioteket, NLB. De har bland annat varit oense om kontrakten, som ensidigt utformats av NLB.

Talboksinläsarna och det norska skådespelarförbundet, Norsk Skuespillerforbund, anser att det nya kontraktet måste förhandlas innan det gäller. De talboksinläsare som inte skriver under NLB:s kontrakt får inga nya uppdrag.

Teaterförbundet har fått information om att NLB även sökt inläsare som är verksamma i andra nordiska länder. Därför uppmanar vi de talboksinläsare som får en förfrågan från NLB att ta kontakt direkt med Norsk Skuespillerforbund.

Norsk Skuespillerforbund: + 47 21 02 71 90, nsf@skuespillerforbund.no
Teaterförbundet: 08 – 441 13 00, jour@teaterforbundet.se