Tänk om, tänk rätt!

När Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt i höstas angrep Dramaten och Kungliga Operan i Svenska Dagbladet, så var det uppenbarligen bara en förövning inför de planer som hon har för den teater som hon själv bär det politiska ansvaret för, Stockholms Stadsteater.
Lägg pengarna på konsten! Så låter fältropet när kulturborgarrådet på sin blogg ska försvara de direktiv som getts till revisionsföretaget Ernst & Young att utreda frågan om att outsourca den del av personalen som enligt Sjöstedt inte hör till den konstnärliga kärnan, och dit hör uppenbarligen inte den tekniska och administrativa personalen. Detta speglar en skrämmande okunskap om den verksamhet som hon har ett avgörande inflytande över.

Teater är en kollektiv konstart där resultatet är beroende av ett nära samarbetet mellan olika yrkesgrupper. De som arbetar med ljud, ljus, mask eller på snickeriet, måleriet, som attributör, smeder, patinerare, rekvisitörer är tillsammans med skådespelare, regissörer och scenografer en integrerad del av den konstnärliga processen. Liksom den administrativa personalen i form av producenter, marknadsförare med flera som medverkat till att göra Stockholms Stadsteater till en så framgångsrik teater.

Jag kan känna en stor oro över vad konsekvenserna blir för den konstnärliga slutprodukten, föreställningarna, om alla små outsourcade öar utanför teatern ska försöka samarbeta. För yrken som är specialiserade för att skapa för scenen, på samma sätt som skådespeleri.
Det är tur att Sjöstedt inte har ett inflytande på filmens område. Då hade man knappast vid den senaste Guldbaggegalan delat ut priser för bästa mask, ljud/ljus, kostym och visuella effekter.

Kulturborgarrådets planer för Stadsteatern ska också ses i relation till beslutet om att föra över Kulturhuset till Stockholms Stadsteater. Å ena sidan ska teatern enligt ägardirektiven koncentrera resurserna till den konstnärliga verksamheten och upphandla tjänster från externa parter, å andra sidan ska Kulturhuset hela nuvarande verksamhet och personal gå in i Stadsteatern. Det är svårt att få ihop logiken i detta.

Hur Stockholms Stadsteater kommer att förvalta det utredningsuppdrag som Madeleine Sjöstedt initierat vet vi ännu inte. Men till kulturborgarrådet vill jag ändå säga: Tänk om, tänk rätt!