TCO stödjer Teaterförbundet i dubbkonflikten

Teaterförbundets konflikt med dubbningsföretagen SDI Media och Dubberman får stöd av TCO. I ett uttalande från Eva Nordmark, TCO:s ordförande framhålls att konflikten i grunden handlar om att också de som är yrkesverksamma som frilansare ska ha rätt till löneökningar och möjligheter att hävda sina villkor på arbetsmarknaden

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att på att både fack och arbetsgivare respekterar spelreglerna på arbetsmarknaden, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

– Mot den bakgrunden är det oroande att de två dubbföretag som Teaterförbundet förhandlat med inte ens gav ett svar på det medlingsbud som den av Medlingsinstitutet utsedde förhandlaren lagt fram. De utnyttjade samtidigt den förlängda betänketid de begärde till att ta kontakt med dem som de anlitar för att höra om de är medlemmar i Teaterförbundet i syfte att byta ut dessa mot oorganiserade, säger Eva Nordmark.

Även Journalistförbundet, Musikerförbundet och SYMF stöder Teaterförbundet i konflikten, och har uppmanat sina medlemmar att vara neutrala, det vill säga att man ska utföra det arbete man är kontrakterad för men inte överta arbeten som skulle ha utförts av person som deltar i strejken/blockaden.