TCO:s kulturpris utdelade

TCO:s kulturpris och kulturstipendium delades i år ut digitalt. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti. Kulturprisjuryn leds av Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film. Utöver det utgörs juryn av representanter för flera TCO-förbund samt av en representant från KLYS.

TCO:s kulturpristagare 2020 Amanda Kernell och Kent Wisti

– TCO:s vill med sitt kulturpris och sitt kulturstipendium lyfta betydelsen av konst och kultur för ett öppet och demokratiskt samhälle. Jag är extra glad över att TCO kan lyfter fram konst och kultur i en tid när kulturarbetsmarknaden nästan helt försvunnit. När världen omkring oss är obegriplig som i tider av kris, behöver vi desto mer av fördjupning och gestaltning för att skapa mening.  De konstnärskap som idag prisas gör just detta. Fördjupar och gestaltar världen omkring oss, säger Simon Norrthon, ordförande i TCO:s kulturprisjury.

Kulturpriset har delats ut sedan 1974. I år uppgår prissumman till 100 000 kronor.

Juryns motivering till kulturpriset 2020 är:

Hennes filmberättande visar stor integritet, personligt uttryck och en stark vilja
att ta sig an ämnen som utmanar våra uppfattningar och väcker vår empati.
Hennes konstnärskap präglas av tilliten till publiken,
till vår önskan att våga dela våra rädslor med andra,
till vår vilja att undersöka gränserna för vårt eget mod och ansvarstagande,
och vår förmåga att känna och förstå.
Hon berättar om världen genom att gestalta det personliga och förenar oss genom vår erfarenhet av att vara människor.

TCO:s kulturpris 2020 går till regissören Amanda Kernell.

Juryns motivering till kulturstipendiet 2020 är:

Han ser samhället i maktstrukturer och kommenterar ett politiskt klimat
som präglas av primitiva känslor, rädsla och avsaknad av framtidsvisioner.
Hans skarpa satiriska ton bygger på värme och medmänsklighet,
när han tänjer på det som är väntat och som ligger utanför det förväntade.
Han får oss att känna igen oss själva och varandra, medveten om hur
alla människors bräcklighet och skörhet skapar en samhörighet utanför hierarkierna .

TCO:s Kulturstipendium 2020 går till konstnären och satirtecknaren Kent Wisti .