Skådespelare och dansare anställda i Teater- och Dansallianserna

Teateralliansen och Dansalliansen har nu anställt ett antal nya skådespelare och dansare som får en plats i allianserna från och med den 1 augusti.

I Teateralliansen anställs 35 professionella frilansande skådespelare. Det innebär att Teateralliansen kommer att ha totalt 175 anställda skådespelare. Dansalliansens erbjuder 23 dansare anställning. Antalet anställda beräknas därmed att uppgå till 80, varav åtta är anställda enligt särskilda kriterier för dansare födda 1989 eller senare.

Teateralliansen och Dansalliansen är bolag som ägs av Teaterförbundet för scen och film, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS. I Dansalliansen ingår även Danscentrum som ägare. Allianserna ska ge frilansande skådespelare och dansare som arbetar inom offentligt stödda scener en grundanställning. Allianserna erbjuder även kompetensutveckling, genom kurser och seminarier med mera.

På musikområdet finns Musikalliansen, som anställer frilansande musiker, sångare och musikalartister.