TeaterAlliansen anställer skådespelare

TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs av Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS. TeaterAlliansen har som uppgift att ge grundanställning till frilansande skådespelare på det offentligt stödda teaterområdet.

Bolaget finansieras genom statliga anslag och har i dag 125 skådespelare anställda. Under det senaste året har ett tiotal skådespelare av olika anledningar lämnat sina anställningar. Några har gått i pension, några har fått tillsvidareanställning på landets teatrar och för ytterligare några har anställningstiden löpt ut.

TeaterAlliansen har därför beslutat att genomföra en ny anställningsomgång under 2013. Det betyder att minst tio frilansande skådespelare kommer att beredas anställning på samma villkor, som gäller för övriga av bolaget anställda skådespelare. Anställningen för de antagna beräknas påbörjas senast den 1 april 2013.

De anställda tar tjänstledigt för arbete hos andra arbetsgivare på teaterområdet. Har du redan en frilansanställning eller har träffat ett framtida frilanskontrakt som skådespelare är det alltså inget hinder för anställning hos oss.

Grundkraven är att den sökande ska:
• ha frilansat de senaste tre åren och under den tiden haft anställning inom yrket minst tolv månader.
• under de senaste femton åren ha haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid statsunderstödd teater, antingen institutionsteatrar eller fria teatrar med statligt bidrag för sin verksamhet.

OBS: Eftersom längden på de anställningstider inom yrket som efterfrågas i anställningsblanketten är avgörande för turordningen bland de sökande, måste du vara beredd på att senare kunna dokumentera de lämnade tidsuppgifterna med kontraktskopior eller annan skriftlig dokumentation.

Vill du söka?
• Då kan du fylla i blanketten direkt för digital ansökning på TeaterAlliansens hemsida.
• du kan också skriva ut ansökningsblanketten från hemsidan och vill du ha ansökningsblanketten via post, kontakta TeaterAlliansen.

Ring eller besök Teateralliansens hemsida om du vill ha mer information!

Ansökan ska vara hos TeaterAlliansen senast torsdagen den 31 januari 2013.

TeaterAlliansen, Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka
Telefon: 08- 452 21 20
E-post: teateralliansen@teateralliansen.se
Hemsida: www.teateralliansen.se