Teaterförbundet efterlyser en offensiv scen- och filmpolitik

– Regeringen har genom årets kulturbudget missat chansen att inför valet visa upp en offensiv scen- och filmpolitik som utvecklar våra områden och som har en trovärdig finansiering, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

Vid sidan av scenkonstpensionerna innehåller budgeten få nyheter på scen- och filmområdet. Det är enligt Teaterförbundet hög tid att planera för en ny filmpolitik med konstnärligt fokus och ett anslagssystem för scenkonsten som ger både institutioner och den fria scenkonsten framtidstro och utvecklingsmöjligheter.

Särskilt allvarligt är att anslagen till den fria scenkonsten, som genom frånvaron av en pris- och löneomräkning urholkats år från år, åter står stilla i budgeten.

Ett positivt inslag är ett ökat anslag till Myndigheten för kulturanalys. Förhoppningsvis innebär detta att man också får ansvar för att det för framtiden finns en officiell statistik för scenkonsten. Välkommet är även att Svenska Filminstitutet får pengar för digitaliseringen av det svenska filmarvet.