Teaterförbundet föreslår en alternativ finansieringsmodell för filmstödet

Ersätt den nuvarande avgiften som endast biografer betalar med en lagstadgad teknikneutral avgift som bygger på att alla som tjänar pengar på film bidrar till att finansiera det framtida filmstödet. Det föreslår Teaterförbundet för scen och film i sitt remissvar över regeringens förslag om den framtida filmpolitiken.

Teaterförbundet välkomnar regeringens förslag om att staten tar ett helhetsansvar för filmpolitiken. Det nuvarande filmavtalet var en kulturpolitisk innovation när det tillkom. Nu har det blivit en kvarnsten om halsen för filmbranschen.

– Behovet av att i grunden förändra filmpolitiken handlar inte endast om att den nuvarande avtalsmodellen inte ger tillräckligt med pengar. Den har också bromsat en utveckling och förnyelse av filmkonsten, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

För att skapa ett utrymme för en helstatlig filmpolitik föreslår regeringen att momsen på biobiljetter höjs från 6 till 25 %. Teaterförbundet föreslår en alternativ finansieringsmodell för att möjliggöra ett rejält ekonomiskt tillskott. Denna innebär att det gällande filmavtalet som bygger på frivillighet ersätts med en i lag relegerad avgift som tillsammans med statliga budgetmedel kan säkerställa ett optimalt filmstöd. Konkret skulle det innebära att den nuvarande biografavgiften avvecklas och ersätts med en avgift som betalas av såväl biografer som andra aktörer som tjänar pengar på att visa, sälja eller distribuera film.

En sådan alternativ finansieringsmodell är enligt Teaterförbundet en säkrare och stabilare väg för att skapa ett ekonomiskt utrymme för att ge svensk film det ekonomiska lyft som den behöver och som den förtjänar. Samtidigt gör den att biografmomsen kan behållas på nuvarande nivå. Den reducerade momsen på biobiljetter ingår som en del av den så kallade kulturmomsen på 6 % och är av vital betydelse för hela kulturområdet.

Läs hela Teaterförbundets remissvar här.