Teaterförbundet gör ny enkät om sexuella trakasserier

Under de senaste veckorna har frågan om sexuella trakasserier inom scen- och filmbranschen aktualiserats med kampanjen #metoo. Det har tydliggjorts att problemet finns bland flera yrkesgrupper.

Teaterförbundet för scen och film har i dag beslutat att göra en ny undersökning om förekomsten av sexuella trakasserier bland förbundets medlemmar.

– Vi tar frågan om sexuella trakasserier på största allvar och vi kommer att stärka våra insatser, därför är en ny undersökning nödvändig, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

I förra veckan träffades Nordiska skådespelarrådet (NSR), som samlar Nordens alla skådespelarförbund, i Helsingfors. Där gjordes ett gemensamt uttalande som fördömer alla former av trakasserier och diskriminering. Hela branschen uppmanas att ta frågan på största allvar och att samarbeta för att få arbetsplatser utan trakasserier och diskriminering.

– Vi måste agera för att få slut på alla former av trakasserier på våra arbetsplatser. Därför har vi också tagit kontakt med arbetsgivarorganisationerna på scen- och filmområdet, så att vi gemensamt kan arbeta med detta, fortsätter Anna Carlson.

Även den globala federation för aktörer FIA, där Teaterförbundet är medlem, hade möte i Zagreb i förra veckan. Även där gjordes ett gemensamt uttalande mot sexuella trakasserier i branschen.
Både uttalande från NSR och FIA finns att ladda ner här.