Teaterförbundet har lagt varsel på biografområdet

Under våren har Teaterförbundet och Medieföretagen förhandlat om ett nytt avtal för biografpersonal. Teaterförbundets utgångspunkt har varit att biografområdet, som är ett låglöneområde, ska ha samma löneökningar som motsvarande områden på den övriga arbetsmarknaden.

Detta innebär lönehöjningar om 1700 kronor på tre år, något som Medieföretagen har avvisat. Därför strandade förhandlingarna om ett nytt biografavtal den 5 juni.

Med anledning av de strandade förhandlingarna har Teaterförbundet lagt ett varsel om konfliktåtgärder. Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Torgny Wännström som medlare, och medlingsförhandlingar inleddes under onsdagen.

Konfliktåtgärderna är riktade mot SF Bio, och innebär en blockad mot mertid, övertid och mot nyanställningar. Blockaden träder i kraft den 24 juni.