Teaterförbundet har nytt bankgironummer för OCR-betalningar

I och med att Teaterförbundet har bytt medlemssystem så har bankgironumren för OCR-betalningar ändrats. Det gäller för dig som betalar din medlemsavgift med inbetalningskort.

De nya bankgironumren är:

  • Teaterförbundet: 5370-9705
  • Medlemmar anslutna till Servicebolaget: 232-6304

Det är därför viktigt att du ändrar bankgironumret i din internetbank.

Har du frågor, kontakta Medlemsservice på 08-441 13 00 ellermedlem.tf@teaterforbundet.se