Teaterförbundet i Almedalen

Teaterförbundet finns på plats i Almedalen. Vi spanar bland annat efter en internationell kulturpolitik och diskuterar upphovsrättens plats i kulturpolitiken.

I seminariet ”På spaning efter en internationell kulturpolitik” diskuteras hur det kulturpolitiska målet att främja internationellt och interkulturellt utbyte kan uppfyllas. Statssekreterare Jarmo Lindén från Finlands Undervisnings- och kulturministerium inspirerar genom att berätta om politiska visioner, strategier och resurser för internationellt kulturutbyte i Finland.

Teaterförbundets ordförande Anna Carlson medverkar i Kulturskaparnas seminarium ”Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?”.

– Det är viktigt att skapa förståelse för upphovsrättens betydelse för kulturpolitiken. Det handlar om olika saker såsom upphovsmännens möjligheter att försörja sig, om att skapa arbetstillfällen inom kulturen och om möjligheten att erbjuda publiken en kulturell mångfald, säger Anna Carlson som också är talesperson för Kulturskaparna.

Anna Carlson menar att en stark upphovsrätt ger en starkare kulturpolitik, som ger bättre villkor för kulturskaparna och mångfald för publiken.

– Det borde vara självklart för politiker att inse kulturens stora värde och betydelse och betrakta kulturen som en rättighet i en demokrati. En stark kulturpolitik en är stark grund för andra politikområden som skola, vård och omsorg, avslutar Anna Carlson.


Tid och plats:
4 juli, kl. 11.15-12.45: På spaning efter en internationell kulturpolitik
4 juli, kl. 15.15-16.45:Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?
Båda seminarierna äger rum på Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10 i Visby.