Teaterförbundet i Bollywood

I november genomfördes en workshop om arbetsmiljö och säkerhet i filmindustrin i Mumbai. Där kämpar man bland annat för att få hygieniska toaletter för kvinnor, elsäkerhet, fungerande brandsläckare och en första hjälpen-låda på inspelningsplatser.

Film city Mumbai Photo by : Sudha V

I dagsläget finns det mycket begränsade kunskaper om första hjälpen i hela Film City området i Mumbai, där det dagligen arbetar flera tusen människor. Det tar också mer än 45 minuter för brandkåren att komma dit om det börjar brinna.

Från Teaterförbundet för scen och film deltog Eleonor Fahlén. Hon är regionalt skyddsombud på filmområdet i Sverige och besöker varje år en mängd filminspelningsplatser i Sverige.
Under workshopen talade Eleonor inför de indiska fackförbunden. Hon redogjorde bland annat för hur man arbetar med arbetsmiljö och säkerhet på svenska arbetsplatser.

– Jag har till exempel berättat om vilken roll ett skyddsombud har på en inspelningsplats, och hur vi agerar om vi får veta att elva timmars dygnsvila bryts.

De indiska fackförbunden jobbar på att få till en överenskommelse med producenterna gällande arbetsmiljö.

Workshopen är en del av ett flerårigt projekt som Teaterförbundet för scen och film har deltagit i genom den globala fackliga organisationen UNI-MEI . Projektet har finansierats med stöd av svenska Union to Union och Sida.


Du kan läsa mer om hur det är att arbeta i Bollywood i två internationella bilagor till tidningen Scen&Film.

Foto:  Sudha V