Teaterförbundet lägger konfliktvarsel mot två dubbföretag

Teaterförbundet har utfärdat ett konfliktvarsel mot dubbföretagen SDI Media och Dubberman. Bakgrunden är att de röstskådespelare som arbetar med dubbning inte fått några löneökningar sedan 2003. Konfliktvarslet gäller strejk och en blockad mot nya anställningar/uppdrag. Konfliktåtgärderna träder i kraft den 23 april.

– De röstskådespelare som arbetar med dubbning har inte fått någon löneökning på tio år. Samtidigt förväntas de idag producera mer per arbetad timme. Även frilansare har rätt till en skälig löneutveckling, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

I dag dubbas en stor mängd utländska filmer och tv-program som riktar sig till barn upp till elva år. Tanken är att barn ska få en likvärdig upplevelse av originalverket, vilket ställer höga krav på dem som arbetar med dubbning.

Teaterförbundet har under en längre tid arbetat med att omförhandla avtalen för dubbföretag som arbetar med dubbning av olika tv- och filmproduktioner. I dag finns nytecknade avtal med det ledande svenskägda företaget Eurotroll och ytterligare fem andra dubbföretag.

De övriga två stora aktörerna på dubbmarknaden är SDI Media och Dubberman. Förhandlingarna med dubbföretaget SDI Media strandades. Med företaget Dubberman har inga förhandlingar genomförts då företaget tidigt meddelade att de inte kan tänka sig några som helst löneökningar.

De nuvarande avtalen med SDI Media och Dubberman är från 2003. Sedan dess har lönerna på arbetsmarknaden i övrigt stigit med 30 procent. Samtidigt har arbetstempot för röstskådespelare som arbetar med dubbning ökat kraftigt.

Konfliktåtgärderna gäller alla Teaterförbundets medlemmar, som arbetar med dubbning för SDI Media och Dubberman, med undantag för de medlemmar som arbetar med dubbning för Sveriges Televisions barnkanal, under förutsättning att Sveriges Televisions ersättningsnivåer tillämpas för dessa arbeten.

Samma företag – SDI Media och Dubberman – omfattades också av en konflikt i Norge tidigare i april. Konflikten har lett till att SDI Media och Dubberman i Norge nu har kommit till förhandlingsbordet.

Teaterförbundet kommer att betala ut konfliktersättning till dem som är eller har blivit medlemmar i Teaterförbundet innan strejken/blockaden träder i kraft.