Teaterförbundet och Netflix tecknar unikt avtal

Teaterförbundet för scen och film och Netflix har tecknat ett unikt avtal som gäller för serier som skapats för Netflix i Sverige.

Avtalet innebär att det utöver den inledande ersättningen även betalas ut en ersättning baserad på hur många som har tittat på programmen. När en viss nivå för ett antal genomförda strömningar av en serie uppnås, betalas ett belopp som anges i kollektivramavtalet.
Det finns ingen gräns för antalet gånger denna nivå kan nås, så berättigade parter kan få ersättning flera gånger. Det kollektiva ramavtalet säkerställer vidare att en ”pro rata-betalning” tillhandahålls även om antalet fullföljda strömningar inte når denna nivå. Således säkerställs även på det sättet en ersättning utöver den inledande ersättningen.

Avtalet säkerställer också att en andel av Netflix sekundära exploateringsintäkter – det vill säga om programmen säljs vidare – fördelas till alla berättigade parter.

– Vi är väldigt glada över att ha träffat en överenskommelse med Netflix. Under förhandlingarna har båda parter visat ett stort engagemang för att nå en överenskommelse som vi hoppas kan ytterligare stärka det svenska kulturlivet. När Netflix nu blir den första streamingtjänsten i Sverige att teckna ett kollektivt avtal med oss ser vi även fram emot att arbeta vidare tillsammans för en rättvis och progressiv bransch, säger Ulf Mårtens, vd för Teaterförbundets Rättighetsbolag.