Teaterförbundet om kulturministerns utspel om scenkonstpensionerna

En satsning på scenkonsten kräver friska pengar och ska inte finansieras av de anställdas pensioner

– Det duger inte att de anställda på institutionerna ska betala regeringens satsning på scenkonsten. För detta måste avsättas friska pengar istället för att omfördela pengar som idag används för pensionsändamål. Kulturministerns besked är därigenom ett hinder för att lösa den segdragna frågan om scenkonstens pensioner. Det säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i en kommentar till kulturministerns utspel under måndagen.

– Regeringen vill bygga ut Teater-, Dans- och Musikallianserna. Det behövs också mer pengar till bland annat kompetensutveckling och scenkonstens internationalisering. Allt detta är välkommet men det är helt fel att koppla finansieringen till scenkonstpensionerna. Pensioner är uppskjuten lön och regeringens hantering av frågan har blockerat arbetet med en ny pensionsordning, kommenterar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

Teaterförbundet arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att lösa scenkonstens pensionsfråga. Men när kulturministern säger att pensionsfrågan är löst så stämmer inte detta. Med regeringens nya besked två veckor före valet är det inte möjligt att få en ny pensionsordning på plats till den 1 januari 2015. Det krävs en nystart i pensionsfrågan.