Teaterförbundet om Scenkonstpensionerna

Kulturdepartementet har gjort ett uttalande om pensionerna vid teater-, dans- och musikinstitutionerna, där de meddelar att pengarna som betalas in blir kvar hos institutionerna. Hur det nya pensionsavtalet kommer att se ut är inte klart. Det ska Teaterförbundet och andra fackförbund förhandla om med Svensk Scenkonst.

Frågan om scenkonstpensionerna har länge saknat lösning. I fjol meddelade regeringen att frågan skulle hanteras av parterna själva, det vill säga av Teaterförbundet och andra fackförbund tillsammans med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Det var då oklart om de pengar som idag betalas för pensioner skulle bli kvar hos scenkonstinstitutionerna.

Kulturdepartementet har nu meddelat att pengarna blir kvar hos institutionerna.
Teaterförbundet är positivt till att pensionsfrågan nu tagit ett steg framåt genom beskedet att pengarna stannar hos institutionerna. Men vi är kritiska till att kulturministern framhöll att pengarna även kan användas för andra ändamål inom scenkonsten.

Teaterförbundets utgångspunkt är att pensioner är att se som en form av uppskjuten lön. Ändrade pensionsregler får inte medföra att staten eller arbetsgivarna använder de pensionsavsättningar som nu görs för andra ändamål. Pengarna ska också efter övergången till en ordning som helt regleras i kollektivavtal användas för pensioner, löner och andra insatser som är kopplade till de yrkesgrupper för vilka de nuvarande premierna betalas.

Regeringens besked är bara ett första steg till lösning av pensionsfrågan. Hur ett nytt pensionsavtal ska se ut ska vi nu förhandla om med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Detta avtal bör enligt Teaterförbundet bygga på följande fyra huvudprinciper:

• Behåll pengarna i systemet
• Det ska fungera på en frilansarbetsmarknad.
• Särlösningar utifrån behoven inom olika yrken.
• Staten måste ta ansvar för övergången

Teaterförbundet planerar nu hur vi ska arbeta med förhandlingarna om pensionerna, och hur olika yrkesgrupper ska involveras.

Har du frågor eller tankar kring detta hör gärna av dig till Teaterförbundets Medlemsjour.
08-441 13 00, jour@teaterforbundet.se