Teaterförbundet om SEKO-konflikten

Fackförbundet SEKO är sedan flera veckor ute i en konflikt för arbetsvillkoren och anställningstryggheten för tågpersonal. Teaterförbundet stöder SEKO i arbetet för trygga villkor för sina medlemmar.

– Det är bra att SEKO ställer arbetsgivarnas ansvar för de osäkra anställningsformerna på sin spets. Det har betydelse också för vårt område. Scen- och filmområdet har alltid präglats av flexibla anställningsformer. Men vi ser nu en utveckling där det är ekonomiska och inte konstnärliga skäl som driver fram osäkra och dåliga arbetsvillkor, säger Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.