Teaterförbundet på Folk och Kultur

Den 10-12 februari är det dags för det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som äger rum årligen i Eskilstuna. I år är Folk och Kultur helt digitalt – och kostnadsfritt.

Programmet är släppt och det är en blandning av direktsända seminarier och förinspelade program på olika teman. De flesta programpunkter kommer att kunna ses även i efterhand.

Teaterförbundet för scen och film medverkar med följande program:

Torsdag 11/2 (Inspelat)
Sektion: Kugghjulet/Demokrati

Den begränsade friheten – om yttrandefrihet och självcensur
Ett samtal om vad som händer med konsten under när debatten hårdnar och konstnärer blir utsatta för rena hot eller ”twitterstormar”. Medverkar gör Goran Kapetanovic, Gertrud Larsson och Simon Norrthon.
Arrangeras av Teaterförbundet för scen och film och Dramatikerförbundet
Länk till samtalet: https://folkochkultur2021.redbee.live/asset/3684_DB29BBb

Fredag 12/2 kl 10.00-10.30
Sektion: Lokomotivet/Framtid

Trygga rum 
Scenkonsten behöver skapa trygga rum. Vetskapen om att alla inte har samma möjlighet att uttrycka sin kreativitet, ta plats och möjligheter till utvecklande utmaningar har funnits länge. Vintern 2017 med uppropen #metoo med flera blev det än tydligare. Medvetenhet och kunskap har ökat i branschen, men hur skapar vi gemensamt de trygga rummen rent faktiskt? Medverkar gör Mary-Anne Buyondo, Karl Seldahl och Paula Lejonkula.
Länk till seminariet: https://folkochkultur2021.redbee.live/asset/3611_DB29BBb

Arrangeras av Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst

Sektion: Konstögonblick

Vi sitter fast i dyn och kan inte lyfta blicken
Satirtecknarna Sahar Burhan och Saad Hajo har skapat en animerad film som kommenterar dagens politiska klimat kring kulturen. Coronapandemins konsekvenser – att livekulturen har tystnat – sammanfaller med politiska partier som inte vill ha en fri kultur och media.

Konstverket presenteras av nätverket Koalition för kulturdebatt där Teaterförbundet för scen och film ingår.