Teaterförbundet på Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna som äger rum den 5-8 februari. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Teaterförbundet för scen och film medverkar i flera  seminarier och arrangemang.

Teaterförbundet medverkar i följande arrangemang:

Onsdag 5/2, 14.10-15.10
Halva scenen – jämställd kultur.
Ett ideologiskt samtal i Talkshow-format med kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Mika Romanus, förbundsdirektör i Teaterförbundet för scen och film, är inbjuden som gäst.

Torsdag 6/2, 16.00-17.00
Upprop för den fria scenkonsten. Rundabordsseminarium om den fria scenkonsten villkor.
Del av kampanjen som drivs tillsammans med Teatercentrum och Danscentrum. Minna Krook representerar Teaterförbundet för scen och film.
Samtalsledare är Lis Sveningson. Inledande talare är Emma Burström, producent, Skuggteatern, Hanna Falk, producent, Memory Wax  och Oskar Frisk, frilansdansare.

Torsdag 6/2, 14.30-15.30
Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan.
Personer med stor inblick i kulturpolitiken ger sin syn på förutsättningarna för att bedriva ett aktivt kultur- och bildningsarbete. Koalition för Kulturdebatt arrangerar, där Teaterförbundet är medlem.

Samtalsledare är Marika Lagercrantz, ordförande, Klys. Medverkar gör Berit Högman, landshövding, Västernorrland, David Winerdal (KD), ordförande i kultur och fritidsnämnden i Södertälje och Johan Rocklind (S) Tf kommunchef i Gnesta.

Fredag 7/2, 10.00-11.00
Försoning och det goda samtalet.
Samtal om försoning och reparativ rättvisa samt hur kan dessa tankar och modeller användas inom scenkonsten. Del av det partsgemensamma arbetet mot sexuella trakasserier inom scenkonsten.
Medverkande: Jan Olof Fors, präst, Susanna Dahlberg, VD, Regionteater Väst och Pontus Plaenge, skådespelare och regissör. Samtalsledare är Carin Khakee, sekreterare i den partsgemensamma Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten