Teaterförbundet stödjer Danscentrum

Danscentrum Stockholms verksamhet på Jungfrugatan är hotad, sedan lokalerna har fått kraftigt höjda hyror. Lokalerna är av stor betydelse för den fria dansens möjlighet till repetition, träning, möten och nätverkande.

 Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande, och Minna Krook, Teaterförbundets vice ordförande och koreograf har skrivit ett stöduttalande för Danscentrum Stockholm:

Teaterförbundet för scen och film stödjer Danscentrum Stockholm

Danscentrum Stockholm är en viktig plattform för den utominstitutionella dansen och av avgörande betydelse för de yrkesverksamma professionella dansarna och koreograferna i Stockholmsregionen. Danscentrums lokaler på Jungfrugatan är en mötesplats för branschens aktörer och erbjuder möjligheter till både repetition, träning och publika visningar. Utan denna möjlighet skulle våra medlemmar inte kunna producera de föreställningar som når publiken på scener, i skolor och i det offentliga rummet i Stockholm stad, Stockholms län och övriga landet.

Den fria sektorn står för den övervägande delen av de dansföreställningar som visas i Sverige och många av dessa har skapats och repeterats i lokalerna på Jungfrugatan. Men Danscentrum Stockholms lokaler är mer än bara rum att repetera och träna i. Det är också en central mötesplats för dansens utövare och upphovspersoner som till stora delar är frilansare och saknar arbetsplatser att gå till. För våra medlemmar är denna plattform av ovärderlig betydelse och en förutsättning för den professionella dansens fortsatt starka utveckling.

I dagsläget är situationen vad gäller repetitionslokaler i Stockholm akut och flera viktiga platser är under avveckling. Att även Danscentrums lokaler är hotade är mycket bekymmersamt och kan komma att få långtgående konsekvenser för danslivet och publikens möjlighet att möta en konstform på stark frammarsch. Läget är idag akut och måste uppmärksammas.

Vi förutsätter att beslutsfattarna i Stockholm stad och Stockholms län tillsammans med nationella bidragsgivare finner en lösning i samverkan med Danscentrum Stockholm så att de kan behålla sina lokaler och fortsatt driva sin framgångsrika verksamhet.

För Teaterförbundet för scen och film

Anna Carlson, Ordförande
Minna Krook, Vice ordförande/koreograf