Teaterförbundet verkar för alla!

”SKOJAR DU MED MIG?” frågar jag och får svaret ”Nej, det är faktiskt sant!” Jag samtalar med en av våra mest folkkära skådespelare och artister, och hon berättar för mig att i början av 90-talet när hon som en av de första medlemmarna startade en egen firma, blev uppringd av Teaterförbundet och uppmanad att lämna TF. Teaterförbundet organiserar inte egenföretagare, var budskapet!
Detta lät i mina öron helt absurt och jag kan konstatera att det i detta fall är tur att tiderna förändras. Sedan många år tillbaka utgår förbundets verksamhet från att vi är ett yrkes- och fackförbund som företräder de professionellt yrkesverksamma inom scen och film oavsett i vilken form som du arbetar.
Frilansande egenföretagare är mycket välkomna till Teaterförbundet! Det gäller också den växande grupp som kombinerar eller växlar mellan att ta arbeten som anställd och som egenföretagare. I vårt medlemsregister har vi uppgifter om att mer än 1200 medlemmar har ett registrerat företag. Det innebär inte att man ser sig som företagare. Men det speglar en bransch där allt fler, frivilligt eller ofrivilligt, ser egenföretagande som en förutsättning eller som ett komplement för att kunna utöva sitt yrke.
Utvecklingen mot fler egenföretagare innebär inte heller att kollektivavtalen förlorar sin betydelse. De kollektivavtal som vi tecknar på alla våra olika områden inom scen och film/media utgör en grund även för dig som arbetar som egenföretagare. Särskilt tydligt är detta på upphovsrättens område där Teaterförbundets kollektivavtal reglerar rätten till ersättning oavsett i vilken form som arbetet utförs.
I vissa fall gäller även avtalen för F-skattare. Det gäller till exempel de avtal som vi har för dubbare och där flertalet dubbare arbetar mot faktura. Och där vi förra våren genomförde en framgångsrik arbetsmarknadskonflikt.
Samtidigt har egenföretagare ofta andra problem och frågor än anställda. För att bättre kunna fånga upp dessa har vi bildat ett egenföretagarråd med uppgift att särskilt se över vad som sker med egenföretagarnas villkor, följa utvecklingen och också kunna förbättra medlemskapet.
IBLAND STÖTER JAG OCKSÅ på medlemmar som tycker att Teaterförbundet i allt för hög utsträckning uppmanar ”alla att starta eget”. ”Ni har ständigt nya starta-eget-kurser, varför det?”
Här är det viktigt att säga att vi vill ge stöd till våra medlemmar om vad det innebär att ha en egen firma. Man får information om vilken företagsform som passar dig, vad det innebär i relation till a-kassa och försäkringar med mera. Men en stor del av kursen innehåller också information om vad du kan förlora på att inte fortsätta vara a-skattare och löntagare. Jag har träffat många som deltagit i kursen och efteråt insett att ”det där var ingenting för mig”.
Det talas i samhället idag mycket om att det finns en framtid i just egenföretagandet. För Teaterförbundets del är det en viktig uppgift att hävda rätten att arbeta som anställd även om det rör sig om korta frilansjobb. Och vi arbetar för att skatte- och trygghetssystemen anpassas till frilansares behov oavsett om de tar jobb som visstidsanställda, egenföretagare eller arbetar som kombinatörer.
Ibland råkar man ut för arbetsgivare som kräver att du ska fakturera för att få jobbet. För dig som inte har och inte vill starta en firma, kan du då använda Teaterförbundets faktureringsservice. Vi fakturerar åt dig och du kan fortsätta att vara löntagare och A-skatta. På vår webbsida finns en ruta för detta, bara att klicka och fylla i.
Och tack du fantastiska medlem som blev uppmanad att lämna oss, men som stod på dig och sa ”Jag vill fortsätta att vara medlem, jag vill tillhöra det förbund som kan min bransch, jag vill vara delaktig!”

ANNA CARLSON, ORDFÖRANDE